BUDOWA

Materiały ogniotrwałe do budowy
Produkty grupy firm GIR szeroko stosowane zarówno w inżynierii lądowej, jak i w budownictwie mieszkalnym.

Do tych celów często są używane szamotowe materiały ogniotrwałe ogólnego przeznaczenia, materiały kwasoodporne, a także materiały nieformowane - zaprawy.