BUDOWA MASZYN I OBRÓBKA METALI

Materiały ogniotrwałe do przemysłu maszynowego i obróbki metali
W tym rozdziale prezentowane są materiały ogniotrwałe do pieców grzewczych i cieplnych, powszechnie stosowanych w przemyśle maszynowym, przemyśle obronnym, energetyce, itp.