PRZEMYSŁ KRZEMIANY

Produkcja cementu
Tradycyjnie w przemyśle cementowym stosuje materiały ogniotrwałe glinokrzemianowe szamotowe i materiały ogniotrwałe o dużej zawartości tlenku glinowego.
Fabryki grupy GIR w ich produkcji wykorzystują unikalne plastyczne gliny i kaoliny, co pozwala wyprodukować materiały ogniotrwałe o wysokiej zawartości tlenku glinu (od 32 do 72%), o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i temperaturze początku zmiękczania, które w powiązaniu z materiałami ogniotrwałymi o wysokiej jakości w innych elementach muru, przyczynią się do znacznego zwiększenia czasu pracy pieców obrotowych.
Produkcja szkła, emalii
Podstawowym urządzeniem technologicznym w produkcji szkła są piece o różnych konstrukcji z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.
Zakres wyrobów produkowanych i dostarczanych przez GIR pozwala na zapewnienie długości kampanii 7-10 lat, utrzymują temperaturę w przestrzeni roboczej od 1550-1600°C, minimalizują straty ciepła do otoczenia.
Produkcja porcelany, fajansu, ceramiki sanitarno-technicznej
Do produkcji porcelany, fajansu, ceramiki sanitarno-technicznej stosuje się wypalanie na biskwit, szkliwienie i zdobienie.
Dla niektórych sposobów wypalania lub spiekania stosowane są tunelowe i komorowe piece gazowe i elektryczne. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na możliwości robocze pieca i jego żywotność jest właściwy wybór materiałów dla pieców.

Zastosowanie materiałów ogniotrwałych i lekkich cegieł ogniotrwałych, produkowanych przez zakłady grupy GIR do tworzenia wykładzin wielowarstwowych, akumulujących ciepło i, w konsekwencji, pozwalających na spożywanie mniejszej ilości wspólnego ciepła do szybkiego nagrzewania pieca, powoduje większą wydajność pieca.
Produkcja materiałów ogniotrwałych
Do masowej produkcji materiałów ogniotrwałych stosowane są wysokowydajne tunelowe piece i suszarki. Zakłady przemysłowe grupy GIR gotowi wyprodukować prawie całą gamę produktów ogniotrwałych i izolacyjnych niezbędnych do budowy i wykładania tych urządzeń cieplnych.
W przypadku małej wydajności stosowane są elektryczne i gazowe piece komorowe, dzwonowe piece wysokotemperaturowe. Do wykładania takich pieców zakłady grupy GIR mogą zaoferować cegły szamotowe, które w połączeniu z izolacją włóknistą tworzą wielowarstwową, wykładzinę wysokoefektywną zapewniającą zmniejszenie czasu i strat cieplnych na nagrzewanie pieca.
Produkcja ceramiki cienkiej (naczynia)
Niewielka grubość wyrobów ceramiki cienkiej pozwala na korzystanie z suszenia produktów w suszarniach rolkowych. Po wysuszeniu wyroby podawane są do rolkowego pieca szczelinowego z mniejszym, w porównaniu z piecami tunelowymi, zużyciem materiałów ogniotrwałych (wysokość kanału w nich wynosi zaledwie 2-3 wysokości wyrobów wypalanych).
Dzięki szerokiej gamie produktówogniotrwałych produkowanych przez zakłady przemysłowe grupy GIR możliwy jest dobór materiałów ogniotrwałych pozwalających na zmniejszenie zużycia paliwa i poprawienie jakości produktów.
Produkcja materiałów budowlanych
Do budowy i wykładzin tunelowych suszarni i pieców, wykładania trzonu wagonów tunelowych stosowanych do suszenia i wypalania materiałów budowlanych zakłady grupy GIR mogą zaoferować cegły ogniotrwałe i lekkie, zasypy izolacyjne.
Zastosowanie izolacji wielowarstwowej w gazowych piecach tunelowych z użyciem cegieł ogniotrwałych pozwala na zwiększenie wydajności pieca, zmniejszając zużycie gazu do nagrzewania pieca.
Produkcja ceramiki budowlanej
Do ceramiki budowlanej należą cegły i kamienie drążone, pełne na bazie gliny, których suszenie odbywa się w suszarniach tunelowych z dalszym wypalaniem w piecach tunelowych. W tych urządzeniach cieplnych są używane materiały ogniotrwałe produkowane przez zakłady grupy GIR, pozwalające na uzyskanie odpornej na redukcję izolacji wielowarstwowej z użyciem lekkich cegieł ogniotrwałych.