ENERGIA CIEPLNA I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Materiały ogniotrwałe dla energetyki cieplnej i energooszczędności
W gamie produktów zakładów GIR są materiały ogniotrwałe dla elektrowni cieplnych, stosowane do omurowania kotłów w systemie ogrodzeń ogniotrwałych i izolacyjnych. System ten pozwala na zmniejszenie strat ciepła kotła, zapewniając jego należytą masę właściwą.
Najczęściej materiały ogniotrwałe stosują do wykładania wewnętrznej warstwy omurowania kotłów. Do tego zaleca się stosowanie materiałów ogniotrwałych szamotowych, niekształtowanych itp. Jako ciężka konstrukcja omurowania również stosowana cegła szamotowa.