METALURGIA

Materiały ogniotrwałe do hutnictwa żelaza i stali
Firma GIR-INTERNATIONAL realizuje kompleksowe dostawy materiałów ogniotrwałych dla wykładzin wszystkich rodzajów urządzeń cieplnych przemysłu metalurgicznego, koksochemicznego i górniczo-przetwarzalnego.
Materiały ogniotrwałe do przemysłu metali nieżelaznych
Firma ma do dyspozycji możliwości techniczne produkcji szerokiej gamy materiałów ogniotrwałych do wykładania pieców stosowanych w produkcji metali nieżelaznych.
Materiały ogniotrwałe do przemysłu żelazostopów
Nasi eksperci są gotowi zaoferować najbardziej racjonalne schematy wykładania pieców przemysłu żelazostopów, co pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów produktu końcowego kosztem wydłużenia okresu użytkowania materiałów ogniotrwałych.