SUROWCE

Serowce do produkcji materiałów ogniotrwałych
Bazy surowców firm grupy GIR mają możliwość zapewnienia niektórymi rodzajami surowców nie tylko produkcji własne, ale i innych producentów wyrobów, przy których produkcji są stosowane kaoliny, szamoty, kwarcytu, podsypki i gliny.