PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Materiały ogniotrwałe dla cukrowni
Szczególną uwagę GIR zwraca na rozwój współpracy z przedsiębiorstwami przemysłu cukrowniczego.
Nasze laboratorium nieustannie prowadzą prace badawcze na rzecz poprawy istniejących i wprowadzenia nowych technologii w przemysł cukrowniczy.

Koncentruje się na rozwiązywaniu takich zadań:
• zwiększenie odporności i okresu użytkowania wykładziny ognioodpornej
• zmniejszenie jednostkowego zużycia materiałów
• ułatwienie stosowania wykładzin
• ekologiczność materiałów stosowanych.

Przeprowadzono udane testy wykładziny ogniotrwałej, proponowanej przez GIR, na temat stosowania lekkiej cegły jako warstwy izolacji cieplnej. Testy wykazały możliwość zwiększenia wydajności istniejących pieców wapienno-płomieniowych cukrowni na 25-30% poprzez zmniejszenie grubości wykładzin. W rezultacie – zwiększenie powierzchni poziomego przekroju szybu pieca. Korzystanie z innych materiałów izolacyjnych (perlit, diatomit) nie jest możliwe ze względu na temperaturę wypalania.
Okres użytkowania proponowanych materiałów ogniotrwałych wykładzin wynosi nie mniej niż 4 lata, a warstwy termoizolacyjnej – nie mniej niż 4-8 lat.