WYBÓR PRODUKTÓW WG PARAMETRÓW

Wynik pracy filtra:
znaleziono wyrobów: 10
SELECT id, txt, site.txt_lang(txt, 4) as mark FROM products_marks WHERE type = 1 AND id IN (SELECT pm.id FROM products_marks pm, mark_properties mp WHERE pm.id = mp.mark AND property = 11 AND value IN (55) AND pm.id IN (SELECT pm.id FROM products_marks pm, mark_properties mp WHERE pm.id = mp.mark AND property = 4 AND value IN (67))) AND hidden IS false ORDER BY mark LIMIT 5 OFFSET 0

PU-1

Rodzaj: tlenkowęglowe
Grupa: peryklazowęglowe (С 2-40 %, MgO ≥ 60 %)
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: wysokozwarte (Potw 3-10 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Prażone
Sposób kształtowania: kształtowania półsuchego
Nazwa: remont/budowa
Zakres zastosowania: do wykładzin kadzi odlewniczych

PU-10

Rodzaj: tlenkowęglowe
Grupa: peryklazowęglowe (С 2-40 %, MgO ≥ 60 %)
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: wysokozwarte (Potw 3-10 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Prażone
Sposób kształtowania: kształtowania półsuchego
Nazwa: remont/budowa
Zakres zastosowania: do wykładzin kadzi odlewniczych

PU-2

Rodzaj: tlenkowęglowe
Grupa: peryklazowęglowe (С 2-40 %, MgO ≥ 60 %)
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: wysokozwarte (Potw 3-10 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Prażone
Sposób kształtowania: kształtowania półsuchego
Nazwa: remont/budowa
Zakres zastosowania: do wykładzin kadzi odlewniczych

PU-3

Rodzaj: tlenkowęglowe
Grupa: peryklazowęglowe (С 2-40 %, MgO ≥ 60 %)
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: wysokozwarte (Potw 3-10 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Prażone
Sposób kształtowania: kształtowania półsuchego
Nazwa: remont/budowa
Zakres zastosowania: do wykładzin kadzi odlewniczych

PU-4

Rodzaj: tlenkowęglowe
Grupa: peryklazowęglowe (С 2-40 %, MgO ≥ 60 %)
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: wysokozwarte (Potw 3-10 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Prażone
Sposób kształtowania: kształtowania półsuchego
Nazwa: remont/budowa
Zakres zastosowania: do wykładzin kadzi odlewniczych