WYBÓR PRODUKTÓW WG PARAMETRÓW

Wynik pracy filtra:
znaleziono wyrobów: 1
SELECT id, txt, site.txt_lang(txt, 4) as mark FROM products_marks WHERE type = 1 AND id IN (SELECT pm.id FROM products_marks pm, mark_properties mp WHERE pm.id = mp.mark AND property = 8 AND value IN (64) AND pm.id IN (SELECT pm.id FROM products_marks pm, mark_properties mp WHERE pm.id = mp.mark AND property = 4 AND value IN (67))) AND hidden IS false ORDER BY mark LIMIT 5 OFFSET 0

PUBP-90

Rodzaj: wysokomagnezjowe
Grupa: peryklazowe (MgO ≥ 85 %)
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: wysokozwarte (Potw 3-10 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Niewypalane
Sposób kształtowania: kształtowania półsuchego
Nazwa: technologia
Zakres zastosowania: dla zamknięć zasuwowych kadzi odlewniczych