WYBÓR PRODUKTÓW WG PARAMETRÓW

ND wymiary produktu
Wynik pracy filtra:
znaleziono wyrobów: 2
SELECT id, txt, site.txt_lang(txt, 4) as mark FROM products_marks WHERE type = 1 AND id IN (SELECT pm.id FROM products_marks pm, mark_properties mp WHERE pm.id = mp.mark AND property = 13 AND value IN (149)) AND hidden IS false ORDER BY mark LIMIT 5 OFFSET 0

SZS-28

Rodzaj: glinokrzemianowe
Grupa: szamotowe (Al2O3 28-45 %)
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: średniozwarte (Potw 20-30 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Prażone
Sposób kształtowania: półsuchego/plastycznego
Nazwa: technologia
Zakres zastosowania: do odlewania stali w sposób syfonowy formatu i formy odlewniczej, pośrednie lejka ze szklankami - do odlewania z góry

SZS-32

Rodzaj: glinokrzemianowe
Grupa: szamotowe (Al2O3 28-45 %)
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: średniozwarte (Potw 20-30 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Prażone
Sposób kształtowania: półsuchego/plastycznego
Nazwa: technologia
Zakres zastosowania: do odlewania stali w sposób syfonowy formatu i formy odlewniczej, pośrednie lejka ze szklankami - do odlewania z góry