WYBÓR PRODUKTÓW WG PARAMETRÓW

Wynik pracy filtra:
znaleziono wyrobów: 14
SELECT id, txt, site.txt_lang(txt, 4) as mark FROM products_marks WHERE type = 1 AND id IN (SELECT pm.id FROM products_marks pm, mark_properties mp WHERE pm.id = mp.mark AND property = 4 AND value IN (67)) AND hidden IS false ORDER BY mark LIMIT 5 OFFSET 0

KGBP-85

Rodzaj: glinkowe
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: wysokozwarte (Potw 3-10 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Prażone
Sposób kształtowania: kształtowania półsuchego
Nazwa: technologia
Zakres zastosowania: dla zamknięć zasuwowych kadzi odlewniczych

MKP-88

Rodzaj: glinokrzemianowe
Grupa: mulitokorundowe (Al2O3 72-95 %)
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: wysokozwarte (Potw 3-10 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Prażone
Sposób kształtowania: kształtowania półsuchego
Nazwa: technologia
Zakres zastosowania: dla zamknięć zasuwowych kadzi odlewniczych

PPT-95

Rodzaj: wysokomagnezjowe
Grupa: peryklazowe (MgO ≥ 85 %)
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: wysokozwarte (Potw 3-10 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Cieplnie obrobione
Sposób kształtowania: kształtowania półsuchego
Nazwa: technologia
Zakres zastosowania: dla zamknięć zasuwowych kadzi odlewniczych

PU-1

Rodzaj: tlenkowęglowe
Grupa: peryklazowęglowe (С 2-40 %, MgO ≥ 60 %)
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: wysokozwarte (Potw 3-10 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Prażone
Sposób kształtowania: kształtowania półsuchego
Nazwa: remont/budowa
Zakres zastosowania: do wykładzin kadzi odlewniczych

PU-10

Rodzaj: tlenkowęglowe
Grupa: peryklazowęglowe (С 2-40 %, MgO ≥ 60 %)
Stopień ogniotrwałości: ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С)
Stopień porowatości: wysokozwarte (Potw 3-10 %)
Sposoby obróbki cieplnej: Prażone
Sposób kształtowania: kształtowania półsuchego
Nazwa: remont/budowa
Zakres zastosowania: do wykładzin kadzi odlewniczych